Przedszkole nr 2 w Łęczycy

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie art. 83-84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Rada Rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdego oddziału) w przedszkolu.

KONTO RADY RODZICÓW BS Ziemi Łęczyckiej

Rachunek NRB: 12 9029 0000 0100 4721 2001 0001

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Prezydium:
Przewodnicząca Rady Rodziców– Anna Wasiak
Skarbnik – Anna Kuzynowska
Sekretarz – Marzena Gładysz

Komisja rewizyjna: Patrycja Kubas,Magdalena Śnieg,

Skład rady rodziców w grupach:
Grupa I – Anna Kuzynowska, Paulina Kaźmierczak, Patrycja Łuczak
Grupa II – Magdalena Śnieg, Patrycja Kondras, Anna Domagała
Grupa III – Małgorzata Piątek, Katarzyna Kędziora, Dominik Kaźmierczak
Grupa IV – Marzena Gładysz, Michał Pawlak, Justyna Maniak
Grupa V – Justyna Stępień, Dorota Kowalewska, Magdalena Kopka
Grupa VI – Wioletta Libera, Małgorzata Krzyżaniak, Anna Pietrzak -Wesołowska
Grupa VII – Anna Wasiak, Katarzyna Kaczmarek, Anna Turkowska