Przedszkole nr 2 w Łęczycy

Rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w przedszkolu w terminie do 27 marca 2018r.  pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu dziecka do Przedszkola Nr 2. 

Nie potwierdzenie woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2018/19. 

Stosowny dokument znajduje się w linku "dokumenty do pobrania" po lewej stronie tej podstrony.

KOMUNIKAT
Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Łęczycy
z dnia 12 lutego 2018r.
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2018/19

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2018/19 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie:od 12 lutego 2018r. godz. 8.00 - do 12 marca 2018 r. godz. 16.00

Liczba wolnych miejsc do naboru wynosi – 28

 Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy
Jolanta Andrzejczak

  Szanowni Rodzice !

Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami składamy u Dyrektora przedszkola do 12 marca 2018r. do godz. 16.00

Stosowne dokumenty znajdują się w linku "dokumenty do pobrania" po lewej stronie tej podstrony.